VA CISO maturity - Jasper Hofman / Hofsecure / Hofman Security - ABDO 2017, ABDO 2019, CMMC, NIST, VA CISO, BIA

VACISO Maturity

Uw kunt al gebruik maken van een VACISO vanaf €950 euro per jaar. Wij controleren dan één keer per jaar waar u staat met betrekking tot digitale veiligheid en geven aan welke acties u moet ondernemen.

Wilt u een echte VACISO dienst die de digitale weerbaarheid vergroot, dan moeten we samen bepalen welk volwassenheidsniveau (Maturity) bij uw organisatie past. Op basis van een Risicoanalyse en assessment bepalen we waar u als organisatie nu staat en wat er voor nodig is om het gewenste volwassenheidsniveau te behalen.

VA CISO Risico analyse - Jasper Hofman / Hofsecure / Hofman Security - ABDO 2017, ABDO 2019, CMMC, NIST, VA CISO, BIA

VACISO Opties

Aan de hand van het ambitieniveau en risicobereidheid van uw organisatie, bepalen we samen welke stappen we doorlopen om uw digitale weerbaarheid van uw organisatie te vergroten.

1. VACISO, Uw Security Specialist.

2. Healthcheck, waar u als organisatie staat mbt weerbaarheid.

3. CYBERPLAN, Het stappenplan voor weerbaarheid & kansen.

4. Awareness, bewustwording programma voor medewerkers.

5. Cyberwatch, Cyberscanner voor kwetsbaarheden.

6. Compliance, voldoen aan best-practices en wet & regelgeving.

7. CYBERCHECK, Controle op acties.

De kosten voor een VACISO zijn dan ook op maat aan de hand van wat uw business nodig heeft.